Środki na otwarcie studia

Budżet i finansowanie

Koszty otwarcia studia pilates

Otwarcie własnego studia pilates, tak jak założenie każdej nowej firmy, wiąże się z wydatkami. Największymi z nich jest koszt wynajęcia lub zakupu lokalu oraz zakupu sprzętu do ćwiczeń i wyposażenia (komputera, urządzenia łazienki i recepcji). Niezbędne jest również oszacowanie comiesięcznych kosztów stałych, w tym czynszu najmu lub raty kredytu na zakup lokalu oraz opłaty za prąd, dostęp do internetu itp. Jeśli planujesz współpracę z wykwalifikowanym trenerem pilates oraz zatrudnienie dodatkowej obsługi studia (np. recepcjonistki, ekipy sprzątającej), niebagatelnym wydatkiem będzie również wynagrodzenie oraz koszty ich pracy. W przypadku gdy planujesz samodzielną pracę, istotne jest także uwzględnienie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Jeśli jednak zakładasz po raz pierwszy działalność gospodarczą (lub otwierasz ją po długiej przerwie od zakończenia poprzedniej), istnieje możliwość zmniejszenia tych obciążeń i skorzystania z 6-miesięcznej ulgi na start (w tym okresie wymagana jest jedynie składka zdrowotna) lub obniżenia składek przez pierwsze 2 lata działalności.

Nie zapominaj również o dodatkowych kosztach, o których łatwo zapomnieć podczas planowania otwarcia studia. W przypadku odtwarzania w studio muzyki, należy zawrzeć i opłacić umowę licencyjną z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (ZAiKS oraz STOART) lub zakupić odpowiedni pakiet muzyki oferowany przez specjalizujące się w tym firmy. Fundamentalne znaczenie ma także wykupienie dopasowanego ubezpieczenia, które zabezpieczy Ciebie i Twoją firmę przed konsekwencjami nieszczęśliwego wypadku, a także sprzęt i wyposażenie studia przed skutkami zdarzeń losowych.

Biznesplan
własne studio pilates - budżet
finansowanie własnego studia pilates

Biznesplan studia pilates

Przed rozpoczęciem działalności warto stworzyć biznesplan (stanowiący zresztą niezbędną dokumentację w przypadku ubiegania się o kredyt lub dofinansowanie), który pozwoli ustalić założenia i plany finansowe, w tym oczekiwane zarobki. Nie jest to łatwe, zwłaszcza jeśli nie wiesz na jakie zainteresowanie wśród klientów możesz liczyć oraz jak wycenić swoje zajęcia. Pamiętaj jednak, że podczas gdy tradycyjne kluby fitness czy siłownie o ogromnych powierzchniach zapewniają zwykle możliwość samodzielnego ćwiczenia (bez udziału trenera) lub ćwiczeń w licznych grupach, Twoje wyspecjalizowane studio pilates będzie oferować indywidualne ćwiczenia w kameralnej atmosferze, na wyjątkowym sprzęcie i pod okiem wykwalifikowanego trenera pilates, budując o wiele bardziej osobiste relacje z klientami. Jako właściciel butikowego studia i trenerka pilatesu będziesz więc mogła ustalać stawki za zajęcia znacząco odbiegające od konwencjonalnych obiektów sportowych. Rozważ stawki za zajęcia indywidualne oraz w małych grupach. Zastanów się nad przygotowaniem promocyjnych karnetów, uprawniających do odbycia wskazanej liczby zajęć w określonym okresie.

Nie zapominaj także o możliwości wprowadzenia w Twoim nowym studio pilatesu dodatkowej oferty sprzedaży produktów, które mogą zainteresować Twoich klientów i stanowić dodatkowe źródło dochodu – zdrowych przekąsek, kawy, gadżetów związanych ze studiem (ręczników, t-shirtów) itp.

Biznesplan

Jak korzystać z Planera zajęć?

Aby ułatwić przygotowanie biznesplanu i określenie potencjalnych przychodów z prowadzonych zajęć, stworzyliśmy prosty w obsłudze Planer zajęć

Wystarczy, że wpiszesz kwotę za zajęcia indywidualne i/lub grupowe jaką chcesz umieścić w swoim cenniku, a następnie wybierzesz planowaną ilość zajęć danego rodzaju w grafiku tygodniowym. Program automatycznie zsumuje kwoty i wyliczy orientacyjny przychód w miesiącu.

planer zajęć studia pilates
jak założyć studio pilates i własną działalność gospodarczą?

JAK ZAŁOŻYĆ STUDIO

I WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Leasing maszyn

Jak sfinansować założenie studia pilates?

Twoje studio pilates to inwestycja. Aby ją zrealizować, będziesz potrzebować środków niezbędnych do rozpoczęcia pracy oraz zakupu sprzętu do pilatesu. Oprócz korzystania z własnych oszczędności, pożyczek od najbliższych czy uzyskania kredytu w swoim banku, możesz się ubiegać o dofinansowanie z urzędu pracy i ze środków unijnych.

Leasing maszyn do pilatesu

Dla właścicieli firm działających co najmniej 6 miesięcy, które są zainteresowane stworzeniem studia pilates, przygotowaliśmy wyjątkową ofertę, która zapewnia łatwiejszą możliwość wyposażenia studia w urządzenia do pilatesu Balanced Body. Nasz program leasingowy, przygotowany we współpracy z Europejskim Funduszem Leasingowym, pozwala na pokrycie kosztów zakupu maszyn do pilatesu oraz dopasowania opłat ratalnych. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z nami.

Najem sprzętu

Najem sprzętu

Wynajem sprzętu do pilatesu Balanced Body to unikalna oferta na polskim rynku, którą świadczymy jako jedyni. Korzystając z tej formy finansowania można znacznie zredukować początkowe nakłady finansowe na wyposażenie studia. Proponujemy elastyczne warunki najmu, które mogą obejmować okres roczny, kilkuletni lub czas nieoznaczony. Dzięki temu można łatwiej zarządzać budżetem i korzystać od razu z wysokiej jakości sprzętu do pilatesu. Dodatkowo, po zakończeniu umowy istnieje możliwość wykupienia użytkowanego sprzętu i stania się jego właścicielem, bez dużych wydatków na etapie zakładania studia.

Najem sprzętu
Dotacje i Pożyczki z UE

Dotacje i pożyczki

Prowadząc swoją firmę możesz również ubiegać się o udzielenie wsparcia z Regionalnych Programów Operacyjnych, przygotowanych dla każdego województwa. Jeśli chcesz rozwinąć swój biznes, rozszerzając działalności o studio pilates i nowe usługi dla swoich klientów, możesz otrzymać bezzwrotną dotację i pożyczkę na preferencyjnych warunkach (ich listę znajdziesz tutaj https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/). Chcąc poznać szczegółowe zasady ich przyznawania, należy skontaktować się z wojewódzkim Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Dotacje z urzędu pracy

Dofinansowania do rozpoczęcia działalności

Jeśli planujesz rozpocząć działalność gospodarczą, masz dostęp do różnych form wsparcia finansowego. Możesz ubiegać się o bezzwrotną dotację z urzędu pracy na założenie firmy, skorzystać z dotacji z funduszy europejskich, a także z niskooprocentowanej pożyczki z programów wsparcia dla nowych przedsiębiorców. Te opcje pomogą Ci zminimalizować początkowe koszty i ułatwią start w biznesie.

Dotacja z urzędu pracy (a właściwie z funduszy europejskich)

W pierwszym przypadku dofinansowanie ma charakter jednorazowej bezzwrotnej dotacji, otrzymywanej z góry (bez konieczności ponoszenia wcześniejszych wydatków z własnych środków). Taka forma pomocy finansowej skierowana jest do zarejestrowanych osób bezrobotnych (ich staż może być zróżnicowany w poszczególnych urzędach), nie będących studentami studiów dziennych, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej ani nie odrzuciły propozycji zatrudnienia. Szczegółowe wymogi i zasady przyznawania mogą również określać regulaminy właściwych powiatowych urzędów pracy, dostępne w ich placówkach lub na ich stronach www. Także wysokość dofinansowania jest zróżnicowana dla każdego powiatu (choć nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia) – wynosi ono zwykle ok. 20–27 tys. zł.

Dotacje z urzędu pracy
Dotacje z UE

Dotacja z funduszy europejskich

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej można także otrzymać w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych ze środków Unii Europejskiej. Przeznaczone są one m.in. dla osób planujących założenie własnej firmy, a mających największe trudności na rynku pracy (np. osoby długotrwale bezrobotne lub kobiety). Zasady przyznawania tych środków oraz wysokość dofinansowania są zróżnicowane ze względu na region – należy zapoznać się z tymi, które obowiązują w Twoim województwie, korzystając z pomocy punktów informacyjnych Funduszy Europejskich (ich lista znajduje się na stronie Portal Funduszy Europejskich).

Pożyczka niskoprocentowa

Pożyczka z programu Pierwszy Biznes – Wsparcie na Starcie

Jeśli studio pilates będzie Twoją pierwszą firmą oraz jesteś osobą niepracującą, masz również możliwość uzyskania niskooprocentowanej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Pierwszy Biznes – Wsparcie na Starcie. Wysokość tej pożyczki może wynieść nawet 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli niemal 100 tys. zł, a jej oprocentowanie to obecnie 0,44% w skali roku. Spłata może trwać do 7 lat. Więcej informacji na temat pożyczki możesz uzyskać na stronie https://wsparciewstarcie.bgk.pl/

Pożyczka niskoprocentowa
profesjonalne szkolenia pilates balanced body

PROFESJONALNE

SZKOLENIA PILATES